Draama ja teatteri

Draama on seikkailu, johon ohjaaja hyppää yhdessä ryhmän kanssa.

Rosa on ohjannut eri-ikäisiä ryhmiä lapsista aikuisiin ja työssä häntä kiinnostaa erityisesti draaman ja teatterin merkitys ja anti vuorovaikutustaitoihin ja kasvuprosessiin. Osallistavan teatterin genret tarjoavat huikeita mahdollisuuksia kaikenlaisille ryhmille.

Rosan vahva musiikkiteatteritausta tuo työhön erityisen vivahteen - ohjauksessa draama, musiikki ja liike käyvät tiivistä ja luonnollista vuoropuhelua.

Kiinnostaisiko tutkia erilaisia aiheita tai teemoja draamatarinan kautta tai vaikka tutustua raamatun kertomukseen ihan uudella tavalla, eläytyen? Haluaisitko löytää rohkeutta ilmaisuun? Kaipaatko yhteisöösi ryhmäyttävää ja vuorovaikutustaitoja kehittävää toimintaa? Improttaako? Mahdollisiin työpajoihin voit tutustua tarkemmin Työpajat ja tuotteet -sivulta.

Draamatyöpajat sopivat kaiken ikäisille, moniin tilanteisiin ja ryhmiin. Voit valita jonkin valmiista paketeista tai voimme räätälöidä työpajan juuri Sinun tarpeisiisi.


Mitä draama on?

 • Draama on kasvatuksellista, tavoitteellista toimintaa (kreik. draama='toiminta'), jossa tutkitaan jotain aihepiiriä tai teemaa leikin sekä draaman ja teatterin työtapojen kautta.
 • Draamaksi kutsutaan päiväkodeissa tai kouluissa tapahtuvaa teatterillis-taiteellista toimintaa.
 • Draamassa toimitaan rooleissa ja pohditaan tehtyä omana itsenämme. Roolissa toimiminen antaa suojan, joten on turvallista kokeilla erilaisia toimintatapoja, ajatusmalleja ja tilanteita.
 • Draamassa tutustutaan aiheeseen tai teemaan draamatarinan kautta.
 • Draama voi olla esittävää, jolloin tavoite on tehdä jotain muille, tai osallistavaa, jolloin tutkitaan maailmaa vain osallistuvan ryhmän kanssa. Soveltavassa draamassa yhdistellään eri genrejä.
 • Laajempana käsitteenä draama voi olla kaikkea draamaleikin ja näytelmän harjoittelemisen välillä draamatunnin tavoitteesta riippuen. Draamakasvatuksen genrejä ovat mm. prosessidraama, improvisaatio ja esittävä draama.
 • Draama on tutkimusmatka, jolle lähdetään yhdessä.

Mitä draamassa opitaan?

Draaman oppimispotentiaali

 • Draama opettaa - tunnetaitoja, draaman ja teatterin taitoja, yhteistyötaitoja, empatiaa, tietoa käsiteltävästä aiheesta.
 • Draama yhdistää - tehdään yhdessä, jokainen on tärkeä osa kokonaisuutta, jokaisella on merkitys, jokaisella on vastuu.
 • Draama saa tuntemaan - draama naurattaa, itkettää, huolestuttaa, ilahduttaa - mukana on koko tunteiden kirjo.
 • Draama herättää ajattelemaan - mikä on suhteeni käsiteltävään aiheeseen? Miksi roolihahmo toimii kuten toimii? Miten minä toimisin?
 • Draama saa tutkimaan itseään ja muita - miksi, miten, missä, mistä, mihin?
 • Draama johdattaa meidät kahteen maailmaan ja niiden risteyskohtaan.

Draamassa on huikea oppimispotentiaali!

Oli draama esittävää tai osallistavaa, draamakasvatuksellisesti tärkeintä on aina prosessi, matka, jonka merkityksellisyyttä tai menestystä ei voi mitata vain yleisön reaktioina ja palautteina, saavutetun tuotoksen arvioimisena, vaan erityisesti osallistujien henkilökohtaisissa voitoissa tämän matkan aikana.

Roolissa toimiminen vaikuttaa meissä hyvin syvällä tasolla - oma henkilökohtainen maailmankatsomuksemme ja elämänkokemuksemme kohtaa roolihahmon kanssa ja nämä vaikuttavat toisiinsa. Merkityksen koetulle antaa aina kokija itse, joten ulkopuolelta on mahdotonta määritellä kaikkea, mitä draaman sisällä voi oppia.

Draamassa toimitaan rooleissa ja juuri se mahdollistaa oppimisen. Olen tehnyt monenlaisia rooleja ja voin sanoa, että jokaisesta olen saanut oppia jotain uutta. Kaikki roolit ovat antaneet mahdollisuuden peilata omaa, rajallista maailmaani toisenlaiseen, roolihahmon maailmaan. Erityisen kiinnostavaa on tehdä roolia, jonka arvot ovat hyvin poikkeavat omistani. Näissä tilanteissa on ollut pakko lähteä etsimään syitä roolihahmon käytökselle ja ajatuksille. Roolihahmon puolella täytyy aina olla, vaikka henkilökohtaisesti ei hyväksyisi tämän toimintaa ja ajatuksia. Hetken saa kulkea toisen kengissä, on tilaisuus yrittää ymmärtää toisia näkökulmia, eri toimintamalleja, ajatusketjuja, oppia hyväksymään erilaisuutta. Ja roolin loppuessa mukaan voi ottaa sen, mitä haluaa.

Aika mahtava mahdollisuus, eikö?

Draama varhaiskasvatuksessa

Draamaa voi hyödyntää varhaiskasvatuksessa monin tavoin pienistä draamatuokioista ja -leikeistä näytelmäprojekteihin. Draaman kautta lapset saavat päästää mielikuvituksensa lentoon ja samalla oppia ryhmätyö- ja tunnetaitoja, vuorovaikutusta ja esiintymistaitoja. Draamaleikkien hyöty mm. näkyy siinä, että lapsi uskaltaa tulla näkyväksi ja alkaa luottaa omiin ideoihinsa. Tunteiden näkeminen ja kokeminen konkretisoituu ja esimerkiksi eräs lapsi alkoi tekemään erilaisia tunnetiloja piirtämilleen hahmoille.


Mitä draamakasvatus tuo päiväkotiin? Päiväkoti Purren ja päiväkoti Tuikun johtaja sekä Young leader -valmentaja Maritta Lamponen on ollut mukana kokemassa ja tekemässä draamaprosesseja ja näytelmäprojekteja kanssani. Hänen mukaansa draama varhaiskasvatuksessa...

 • Vapauttaa iloon.
 • Luo vahvaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta.
 • Vapauttaa ilmapiirin rennoksi, jolloin on mahdollisuus tulla uudella tavalla näkyväksi.
 • Sallii yhteistä hassuttelua, joka voi kanavoitua johonkin tuotokseen.
 • Hullutkin ajatukset ovat sallittuja ja silloin voidaan rikkoa vanhoja kaavoja sekä työyhteisön että lapsiryhmän tasolla.
 • Produktio osallistaa koko yhteisöä.
 • Draamatyöskentelyn aikana voi nähdä ja kokea erilaisen tavan nähdä lasta ja kohdata lapsen ajatuksia